Ledenhoekje

Het plaatsje voor onze leden en hun familie
 
 

Archief- & Media website


Wie, wat, waar?

Begin van het seizoen 2007 - 2008.
Het nieuwe clubmagazine en zijn jonge redactie was nog maar net boven de doopvont gehouden. Toch kwam het idee opborrelen of het niet fijn zou zijn, moest iedereen, zowel nieuwe leden als oudgedienden, over alle clubmagazines kunnen beschikken.
Al was het maar omdat niet iedereen even zorgvuldig is in het bewaren van zijn examplaren.
Op die manier zou de rijke clubgeschiedenis aan niemand kunnen ontgaan.
Laatst maar niet onbelangrijk laten hoge printkosten niet toe om het gehele magazine in kleur af te drukken. Online vervalt die kost en dusdanig zijn de nieuwere magazine exemplaren in kleurig ornaat te bezichtigen.

Omdat we dan toch een online bibliotheek van clubmagazines aanleggen, leek het ineens ook een goed idee om alle verzamelde pers rond onze club bijeen te sprokkelen. Je zal op de achief site dus ook allerlei artikels terug vinden. Sommige zelfs uit de erg oude stoffige doos.

Ook de steeds grotere verdigitalisering van de wereld heeft zijn stempel gedrukt. Daar waar voorheen met fotoalbums (in the old days), geheugensticks en andere opslagmedia werd gezeuld om foto en beeldmateriaal aan elkaar door te geven, leven we heden te dage in de 'deel-met-iedereen' cultuur. Diensten zoals Facebook, Photobucket, Flickr en Google Picasa om er maar een paar te noemen, bewijzen dat steeds meer mensen de middelen en de nood hebben om hun leven in de kijker te plaatsen.
Ook wij maken daar gretig van gebruik en willen onze leden en hun familie de kans geven om niet alleen in woord maar ook in beeld de geschiedenis van onze club te beleven. Vandaar het onstaan van het media gedeelte van de website.

De laatste pijler van dit ledenhoekje kreeg een persoonlijk tintje mee en tracht relevante persoonsgebonde informatie aan te bieden. Dit gedeelte zal blijvend in ontwikkeling zijn en de resultaten van dat werk zullen hoofdzakelijk weer te vinden zijn onder de link "mijn profiel".

De Archief- & Media website is een dienst naar de leden van de karateclub toe. Een dergelijke website vraagt natuurlijk de nodige inspanningen. De redactie-leden van het clubmagazine en Tiemen in het bijzonder staan in voor de inhoud van deze website. Ook financieel vraagt een dergelijke website een inspanning, webhosting en voldoende ruimte is niet gratis!Registratie proces

De Archief- & Media website is in de eerste plaats bedoeld voor onze leden en hun naaste familie. Vandaar dat dit gedeelte van de site afgeschermd is en enkel geregistreerde leden er toegang tot hebben. Ben je zelf lid of ouder van een jeugdlid dan mag je je registreren om toegang te verkrijgen tot de Archief- & Media website.

Als je aan de vorige voorwaarden voldoet, stuur dan de onderstaande lijst ingevuld naar hiryumagazine@gmail.com.

(kopie & plak de lijst in een nieuwe e-mail)

  1. Voornaam (*):
  2. Familienaam (*):
  3. (geldig) E-mailadres (*):
  4. Ben je een ouder van een lid (van wie?)/lid of ... (*):
  5. Adres:
  6. Telefoonnummer (voor de ouders van een jeugd lid: waarop gebeld mag worden in dringende gevallen tijdens een training):
  7. Geboortedatum (*):
  8. Graad (enkel indien lid):
  9. Datum eerste vergunning of wanneer begonnen met karate (enkel indien lid) (maand en jaar zijn voldoende)
(*) Verplicht in te vullen

Je krijgt daarna een e-mail terug met een login en paswoord.
Gelieve die dan goed te bewaren en desnoods af te drukken.Privacy verklaring

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van Karateclub Hiryu gaat de gebruiker ermee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. De desbetreffende bestanden behoren uitsluitend toe aan karateclub Hiryu vzw.

Karateclub Hiryu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per email, registratie) aan de karateclub verschaft altijd vertrouwelijk en het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid tot inzage en verbetering van de eigen persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door de karateclub, of je wil je gegevens laten verwijderen, contacteer ons dan op ' hiryumagazine@gmail.com ' .

Door zich als gebruiker in te loggen, worden door de website cookies weggeschreven op de harde schijf van de gebruiker. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk bezoek aan het archief- & media gedeelte van de website naar de gebruiker worden gestuurd om de toegang tot de site mogelijk te maken. Wanneer je deze cookies verwijdert of uitschakelt, kan het archief- & media gedeelte van de website niet meer worden bezocht.Paswoord vergeten

In het geval dat je je paswoord vergeten bent, kan je een e-mail sturen naar hiryumagazine@gmail.com om je paswoord op te vragen. Let wel je zal een e-mail met jouw login en paswoord terugkrijgen naar het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd!

In uitzonderlijke gevallen (het opgegeven e-mailadres werkt niet meer,...) kan je ook persoonlijk om je paswoord vragen.

Let op, je bent zelf verantwoordlijk voor wat er met jouw paswoord gebeurt. Geef het dan ook niet aan anderen. Het is strikt persoonlijk. Schrijf het desnoods ergens op.